Attack No.1

Attack No.1

Attack No.1 English subtitles

Ratings: 5.8 | Runtime: 63 minGenre: Animation / Drama / Sport Year: 1970
Starring: Kurumi Kobato / Toshiko Asai / Sachiko Chijimatsu / Haruko Kitahama